Gerçek ve Tüzel Kişiler Adına İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin İlan Metni

Print Friendly, PDF & Email

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarına göre gerçek ve tüzel kişiler adına irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin olarak hazırlanan ilan metninin bir örneği aşağıdadır.

 

İlan metnini indirmek için lütfen tıklayınız