Print Friendly, PDF & Email

31.07.2017 tarihinde 6,60 Hektarlık alanda Köroğlu Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir.

Köroğlu Tabiat Parkı; Çamoluk ilçesinin kuzeyinde, ekolojik ve biyolojik öneme sahip olan alanların sınırları (alan tehlikeye maruz kaybolmaya yüz tutmuş) tabii yolla oluşmuş Orman, Kaya, ve Daimi Akarsu Ekosistemlerinden oluşup, bitki örtüsü, yaban hayatı özellikleri ve ekosistem zenginliği ile kendine özgü ekosistem biyolojik çeşitliliğini barındırmaktadır.

Tabii yapısının bozulmamışlığı, görsel peyzaj ve estetik değerler: Planlama sahası içerisinde kalan Kalesivri tepenin doğusunda kalan hat kaya ekosistemi olup eşsiz görünümdedir. Köroğlu mahallesindeki Kalesivri tepesi Çamoluk ilçesinde Kelkit vadisine ve manzaraya en fazla hakim olan tepedir. Bu tepeden hem Çamoluk hem de Kelkit vadisi görülmektedir. Tepeye çıkan sırt boyunca manzara seyir noktaları mevcuttur. Tabiat parkının doğusundan ve batısından dereler geçmekte ayrı güzellik sağlamaktadır. Ayrıca kuzeyde Kelkit çayı bulunmaktadır. Hem dere kenarlarında hem de alan içerisine dağınık şekilde dağılmış Meşe ve Ardıç ağaçlarından oluşan Orman Ekosistemi bulunmaktadır. Alan Çamoluk mahalleleriyle içiçe olup mahallelere tabiat parkından geçerek ulaşılmakta, mahalle yaşamı birebir gözlenmektedir

Hâkim ağaç türü Meşe, Ardıç ağaçlarıdır. Münferit fertler olarak Akasya, Akçaağaç, Söğüt türleri mevcuttur. Az da olsa Sarıçam, Titrek Kavak bulunmaktadır. Ayrıca Alıç, Kızılcık, Mahlep, Menengiç, Yemişken, Kuşburnu, Kuşkonmaz, Badem türlerine de rastlanılmaktadır.

Ayrıca alan içerisinde obuzlar bulunmakta olup alan sınırlarında Söğütlü dere, Değirmen dere ve kuru dereler bulunmaktadır. Bu dereler Kelkit çayına akmaktadır. Karabalık, Sazan ve Bıyıklı balık türleri bulunmaktadır.)

Kaynak: Giresun İli Doğa Turizmi Master Planı (2013-2023)