Print Friendly, PDF & Email

 

İlimizdeki yatırıma uygun alanların tespit edilerek yatırım potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla Giresun’da yatırım yapmak isteyen herkese rehberlik yapacağına inandığım envanter çalışması tamamlanmıştır.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Valiliğimiz Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan “Giresun Yatırım Arazileri E-envanteri” isimli proje destek almaya hak kazanmış ve www.giresunyatirim.gov.tr internet sitesi hazırlanarak yatırımcılar ve ilgili kuruluşların bilgisine sunulmuştur.

Yeni Teşvik Sisteminde ilimizin 5. Bölge olması ile Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları ve Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviklerinden yararlanmayı ve azami ölçüde fayda sağlamayı hedef haline getirdik. Ayrıca Ordu-Giresun havalimanının varlığı ile bölgemizin yatırımcılar açısından daha cazip hale geldiği ve son zamanlarda turizm yatırımları için Arap iş adamları başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından yatırımcı çekmek için çalışma başlattığımız bu günlerde elimizde doğru ve güncel bir kaynak olarak sunabileceğimiz Yatırım Arazileri E-envanteri çalışmasının önemi bir kez daha artmıştır.

Bu proje ile hazırlanan envanter bilgileri il merkez ve ilçelerde bulunan mülkiyeti hazineye, belediyelere, özel idarelere ve köy tüzel kişiliklerine ait yatırım arazileri ile ilimizde bulunan Vakıf Arazileri, Mesire Yerleri, Tabiat Parkları ve Turizm Merkezlerine ait bilgiler internet sitesi üzerinden yayına hazır hale getirilmiştir. Envanter listesinden gayrimenkule ait mülkiyet bilgisi, ada/pafta/parsel bilgisi, yüzölçümü, fotoğrafları, ilçe/mahalle/köy/mevkii bilgisi, sayısal haritaları, kadastro genel müdürlüğüne ait (parsel sorgulama) bilgileri ve Google maps üzerinden konumlandırılmasına ulaşılabilmektedir.

Proje ekibi Valiliğimiz bünyesinde bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu görevlilerinden oluşmaktadır. Proje Yasal Temsilcisi Vali Yardımcısı V. Sayın Rasim BELGE, Proje Koordinatörü Ali YILMAZ’dır. Projenin yürütülmesinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Onur ADIYAMAN, Giresun Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörlüğü, İl Tapu Müdürlüğü, İl Kadastro Müdürlüğü, İl Defterdarlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Giresun Şube Müdürlüğü, İlçe Kaymakamlıkları, İl ve İlçe Özel İdareleri, İlçe Mal Müdürlükleri, İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıkları, Köy Tüzel Kişilikleri yardımı ve işbirliği ile sürekli bir koordinasyon içerisinde bulunarak bu çalışma yapılmıştır.

Ayrıca bu çalışma, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Giresun Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörlüğü tarafından ilin yatırım destek ve tanıtımı konusunda hazırlanan Giresun Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2017 Yılı Eylem Planının yöneldiği sorun alanındaki çözüme katkı sağlamıştır.

 

 

Harun SARIFAKIOĞULLARI               x
Vali                                       x